Objektif

Objektif

Memberi penerangan dan mengembangkan ajaran Islam

Melaksanakan aktiviti Islam serta bekerjasama dengan NGO-NGO Islam lainhttps://chiefessays.net/ https://domyhomework.pro/

Membina dan membangunkan masyarakat muslim berwibawa

Mengeratkan hubungan sesama muslim di Malaysia

Menjalankan kajian, seminar dan latihan untuk meningkatkan penghayatan Islam kepada ahli

Menyokong dan membina pusat Islam atau masjid bersenibina Cina
https://chiefessays.net/ https://domyhomework.pro/
Merancang, menyusun dan menjalankan kegiatan ekonomi Islam, tabung amanah dan kebajikan

Membina dan membangunkan masyarakat Cina Muslim berwibawa

michael-ghana

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *