Visi dan Misi

Visi

Mengambil bahagian dan menyumbang ke arah pembentukan Khairul Ummah atau “The Best of Nations”

Misi

Menjadi NGO Islam yang cemerlang organisasinya

Menjalankan kegiatan Islam sedaya upaya untuk menyumbang kepada pembentukan Khairul Ummah.

hasmuni-kok-seraya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *