Falsafah Cina dan Islam

Haji Halim Shin, Naib Presiden MACMA Malaysia – Falsafah Cina & Islam, Memupuk Fitrah & Kebenaran 10/10/2015