Penyelidikan Mualaf

Projek: Pengurusan Pendidikan Dan Kebajikan Mualaf Kelantan

Projek ini telah diketui oleh Dr Siti Zubaidah Ismail dan calon PH. D iaitu Siti Adibah Abu Bakar dari Universiti Malaya, UM. Berikut dibawah merupakan antara soalan-solan yang telah diajukan kepada pihak pengurusan MACMA Kelantan.