Alwi Choo

Mohd Alwi Choo Bin Abdullah telah memohon pinjaman Ikhlas Qardhul Hassan sebanyak RM 400. Permohonan beliau telah diluluskan oleh Pengerusi MACMA Kelantan dengan persetujuan dimana beliau bersetuju untuk membayar semula pinjaman ini sebanyak RM 40 sebulan sehingga habis jumlah yang telah dipinjam. Bayaran ini tiada had masa dan beliau boleh bayar pada bila-bila masa sehingga selesai jumlah yg dipinjam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *