Noraizan Khongjaroen

Norizan Khongjaroen telah memohon pinjaman Ikhlas Qardhul Hassan pada 2 Febuari 2016. Norizan memohon pinjaman sebanyak RM 500 untuk tujuan sebagai modal untuk memulakan perniagaan beliau. Permohonan beliau telah diluluskan oleh Pengerusi MACMA Kelantan dengan persetujuan dimana beliau bersetuju untuk membayar semula pinjaman ini sebanyak RM 50 sebulan sehingga habis jumlah yang telah dipinjam. Bayaran ini tiada had masa dan beliau boleh bayar pada bila-bila masa sehingga selesai jumlah yg dipinjam.