Norlisa Pinkham Abdullah

Norlisa Pinkham Abdullah telah memohon pinjaman Ikhlas Qardhul Hassan pada 2 Febuari 2016. Norlisa memohon pinjaman sebanyak RM 500 untuk tujuan sebagai modal jualan beliau. Permohonan beliau telah diluluskan oleh Pengerusi MACMA Kelantan dengan persetujuan dimana beliau bersetuju untuk membayar semula pinjaman ini sebanyak RM 50 sebulan sehingga habis jumlah yang telah dipinjam. Bayaran ini tiada had masa dan beliau boleh bayar pada bila-bila masa sehingga selesai jumlah yg dipinjam.