Siti Mariam Aris

Siti Mariam Aris Bt Abdullah telah memohon pinjaman Ikhlas Qardhul Hassan sebanyak RM 500 untuk tujuan sebagai modal untuk  perniagaan beliau. Permohonan beliau telah diluluskan pada 22 June 2015 oleh Pengerusi MACMA Kelantan dengan persetujuan dimana beliau bersetuju untuk membayar semula pinjaman ini sebanyak RM 30 sebulan sehingga habis jumlah yang telah dipinjam. Bayaran ini tiada had masa dan beliau boleh bayar pada bila-bila masa sehingga selesai jumlah yg dipinjam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *