Kunjungan hormat oleh Dr Siti Zubaidah Ismail

Kunjungan hormat oleh Dr Siti Zubaidah Ismail, pensyarah kanan dari Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam UM dan pelajar PhD beliau ke pejabat MACMA Kelantan pada 7 Ogos 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *